Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

20 – 26 grudnia 2021 r.

Poniedziałek
700  † Jana, Zbigniewa, Henryka, Helenę, Aleksandra Faconów, Alinę, Tadeusza Gontarzów, babcie i dziadków.
700   † Zofię Biadun, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Eugenię Adameczek, of. rodzina Zalewskich.
1600   † Annę r. i Eugeniusza Skórków, zm. z r. Skórków i Alikowskich.

Wtorek
700   † Teresę, Tadeusza, Bronisławę, Antoniego Nowickich, Bronisławę, Konstantego Ponikowskich, Leona Bochniarza.
700   † Zofię Biadun, of. chrzestna z rodziną.
1600   † Sewerynę, Wiktora, Adama Józwików.
1600   † Aleksandrę i Stefana Chmielewskich.

Środa
700   † Jana i Salomeę Zdunków.
700   † Jana, Zbigniewa, Henryka, Helenę, Aleksandra Faconów, Alinę, Tadeusza Gontarzów, babcie i dziadków.
1600   † Sewerynę, Wiktora, Adama Józwików, Janinę i Mieczysława Celińskich, chrzestnych, Tadeusza, Krystynę, Pawła, babcie, dziadków i krewnych z obojga stron.
1600   † Aleksandra 43 r., Janinę, Jana, Wiesława, Józefę, Wawrzyńca, Ryszarda, Stanisławę, zm. z r. Maronów i Stępniaków.

Czwartek
700   † Stanisława 6 r. Nowickiego, Henryka, Jana, Stefanię, Mariannę.
700   Dz. – bł. w intencji Pani Ewy z okazji imienin.    
1600   † Bronisława Dukielskiego 62 r.
1600   † Wincentego, Ksawerę, Bolesława, Stanisława, Henryka, Martę.
1600   Dz. – bł. w intencji ks. Adama z okazji imienin.    

Piątek WIGILIA
700   † Janinę, Franciszka, Józwików, Stanisława, Emilię Maciejewskich, Tomasza Kołodzieja, babcie i dziadków, zm. z rodziny.
700   † Stanisława Skórkę.
700   † Ewę i Andrzeja Wieliczko (poza parafią).
2400   PASTERKA – za parafian.

Sobota BOŻE NARODZENIE
800   † Anastazję i Adama Burdachów, rodziców z obojga stron oraz dusze czyśćcu cierpiące.
800   † Franciszkę, Jerzego, Bronisławę, Antoniego, Leszka, zm. z r. Nowickich, Aleksandrę, Józefa, zm. z r. Baranów, Teofilię, Pawła Lipkę.
1000   † Stanisława, Marię, Genowefę, Czesława, Andrzeja Rybarczyków.
1000   † Adama Czyżo im.
1200   † Piotra i Alinę Wylotków, zm. z r. Siejaków, Wylotków, Burdachów i Dzidów.
1200   † Waldemara Firusa.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
800   † Helenę, Eugeniusza Oleszkiewiczów, Mariannę Michalak, Jerzego Florentynę Przybyszów.
800   † Stanisława Biaduna.
800   Za parafian.
1000   † Stanisławę Domańską 18 r.
1000   Dz. – bł. o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej na każdy dzień w dniu urodzin Pauliny.  
1200   † Andrzeja, Eugeniusza Dzido, Zygmunta, Andrzeja, Antoniego Nowickich, Wiesławę Zajglic.
1200   † Stanisława Zdunka 19 r. i zm. rodziców obojga stron.
1200   Dz. – bł. w 50 r. ślubu Stanisławy i Jerzego.
1600   † Halinę, Henryka, Stanisława, Barbarę Józwik.