Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

2 – 8 stycznia 2023 r.

Poniedziałek 2 I 2023
Wsp. Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,  Biskupów i DK
700   † Feliksa Biaduna, zmarłych z rodz. Kowalewskich, Rościńskich i Biadunów.
700   † Stanisława Mikosa, of. od uczestników pogrzebu.
1600   † Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.
1600   † Tadeusza, Katarzynę, Józefa i Stanisława Dzidów, Teresę i Krzysztofa Józwików.
1630   † Elżbietę Baran (gregorianka).

Wtorek 3 I 2023
Dzień powszedni
700   † Irenę, Stanisława i Henryka Okrutników.
700   † Teresę Makułę, rodziców z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące, of. Agata z rodziną.
1600   † Stanisława Hanusa.
1630   † Elżbietę Baran, of. brat Jan z żoną.
1630   † Elżbietę Baran (gregorianka).

Środa 4 I 2023
Dzień powszedni
700   † Stanisława Hanusa.
700   † Stanisława Mikosa, of. od uczestników pogrzebu.
1600   † Jana, Kazimierza, Edwarda i Genowefę Baranów, Józefa Startka.
1600   † Urszulę i Stanisława Próchniewiczów.
1630   † Elżbietę Baran (gregorianka).

Czwartek (I miesiąca) 5 I 2023
Dzień powszedni
700   † Romana (2 rocz.), zmarłych z rodzin Górczyńskich i Kołodziejczyków.
700   † Irenę Ciechańską, of. od uczestników pogrzebu.
1600   † Waldemara Firusa (urodzinowa), zmarłych z rodziny.
1600   † Teresę Dzido.
1630   † Elżbietę Baran (gregorianka).

Piątek (I miesiąca) 6 I 2023
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI) 
800   † Ryszarda (rocz.), Juliana, Mariannę, Stanisława i zmarłych z rodziny.
800   † Stanisława Hanusa.
800   † Elżbietę Baran (gregorianka).
1000   † Zygmunta (rocz.), Stanisławę i Henryka Ponikowskich, Tomasza Mizaka, Zdzisława Włodarczyka i zmarłych z rodziny.
1000   † Mieczysława Filipka (imieninowa), Helenę, Stefana, Katarzynę i Jana Piętochów.
1200   † Stanisława, Mariannę, Jadwigę i Józefa Gajowników, Jana, Jarosława, Mariannęn i Bolesława Ponikowskich, zmarłych z rodzin.
1200   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny Nowickiej w 95 rocz. urodzin.
1600   † Mieczysława (24 rocz.) i Janinę Celińskich, Eugeniusza, Irenę i Bogdana Grzywaczów, Gabrielę i Roberta Pucyków.

Sobota (I miesiąca) 7 I 2023
Dzień powszedni
700   † Zdzisława Maciejewskiego.
700   O zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Krystyny w 80 rocz. urodzin.
1600   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny Nowickiej w 95 rocz. urodzin.
1630   † Elżbietę Baran, of. Marek z Asią i Olą.
1630   † Elżbietę Baran (gregorianka).

Niedziela 8 I 2023 
ŚWIĘTO CHRZTU  PAŃSKIEGO
800   Wypominkowa.
800   † Zofię Jawoszek (6 rocz.), zmarłych z rodzin Jawoszków i Tęczów.
800   † Elżbietę Baran (gregorianka).
1000   † Romana (rocz.) i Józefa Górczyńskich, zmarłych rodziców i dziadków.
1000   † Reginę i Stanisława Saranów, Genowefę i Józefa Krogulców.
1200   Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo dla Aldony i Huberta Kurków w 8 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci.
1200   † Jana i Annę Mizaków, Józefa i Juliannę Ponikowskich, zmarłych z rodz. Mizaków i Ponikowskich.
1600   Za parafian.