Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

13 – 19 stycznia 2020 r.

Poniedziałek 13.01.2020
700       † Agnieszkę Bednarczyk     ucz. pg.
1600     † Antoniego Wierzbickiego     of. koleżanki z  GOPSu córki ze Stanina, Wojcieszkowa, Serokomli
1600     Dz.-bł. w 19 r. ur. Weroniki, o pomyślne zdanie matury

Wtorek 14.01.2020
700       † Teresę Ozygał   of. sąsiadka z ul. Szkolnej
700       † Zdzisławę Zawadzką    ucz. pg.
1600     † Pawła 11r, Franciszka, Stanisławę, Teofilę Dzido, zr. Dzidów
1600     † Antoniego Wierzbickiego 30 dz.

Środa 15.01.2020
700       † Agnieszkę Bednarczyk     ucz. pg.
1600     † Roberta Bujaka  of. rodzina Kochańskich
1600     Dz.-bł. w 18 r. ur. Kamila Dzido

Czwartek 16.01.2020
700       † Agnieszkę Bednarczyk     ucz. pg.
1600     † Roberta Bujaka   of. chrzestna z rodziną
1600     † Mariana Grochowskiego

Piątek 17.01.2020
700       † Teresę Ozygała       ucz. pg.
700       Dz.-bł. w 25 r. ur. Michała, o Boże bł. w pracy i życiu
1600     † Antoniego Wierzbickiego      of. Jarosław z rodziną
1600     O zdrowie dla Małgorzaty

Sobota 18.01.2020
700       † Józefa 3r.
700       † Henryka Nowickiego 30 dz.
1600     † Stanisława Skórkę, rodziców obojga str.
1600     † Adriana Chudzika

Niedziela 19.01.2020
800       † Henryka, Bronisławę, Jerzego, Krystynę Młodzikowskich
800       † Czesława Pietrzaka 20r, Henryka Dzido, zr.
800
1000     † Bolesława 11r, Tomasza 26 r Burdach, Jana Beczek 26r, zr. Burdachów, Beczków
1000     † Stefani
1200     Za parafian
1200     † Sławomira Bancerza 9r.
1200     † Henryka Barana im, zm. rodziców z obojga str.
1600     za parafian