Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

19 – 25 lipca 2019 r.

Poniedziałek 19.08.2019
700       †Genowefę Nowicką       ucz.pg.
1700     † Jana Jaśkowskiego    ucz. pg.
1700     †Mariana Grochowskiego    of.rodzina Orzełowskich

Wtorek 20.08.2019
700       † Rodziców zr Bancerzów i Gajowników oraz braci zm zr Bancerzów i Gajowników.
1700     † Genowefę Bancerz  7 dz.
1700     † Mariana Grochowskiego  of.rodzina Konstantych, Majczyków i Celińskich z Olszewnicy

Środa 21.08.2019
700       † Tomasza i Helenę Kowal
1700     † Jana Jaśkowskiego   ucz.pg.
1700     † Mariana Grochowskiego   of.Pelagia i Barbara Wysokińskie

Czwartek 22.08.2019
700       † Mariana Grochowskiego  of. Katarzyna z synem
1700     †Lucjana Piszcza i Aleksandra Dzido
1700     † Tomasza, Bogdana, Jana, Annę Mizaków, Zygmunta, Stanisławę, Henryka, Franciszkę, Romana Ponikowskich zm. zr

Piątek 23.08.2019
700       † Jana Jaśkowskiego  ucz.pg.
1700     † Genowefę Nowicką  ucz.pg
1700     † Genowefę Bancerz  of. Rodzina Dołęgów

Sobota 24.08.2019
700       † Waldemara Kołsuta  of. żona
1700     † Bolesława r.Irenę, Tadeusza, Helenę, Adama, Jakuba zm. zr Pycków
1700     † Anastazję Burdach 8r.

21 Niedziela Zwykła 25.08.2019
800       † Helenę, Eugeniusza, Michała, Katarzynę Oleszkiewiczów, Jerzego Przybysza
800       † Jerzego Zdunka
800       † Jana r. Sławomira, Teresę Józwików
1000     † Edwarda Wierzbickiego 22 r.
1000     † Zbigniewa Sprychę 27r. zm zr. Sitarskich, Ponikowskich i Kasaków
1000     Wypominkowa
1000     Za parafian   poza parafią
1600     † Helenę, Jana, Grzegorza, Michała Świdrów, Pelagię, Franciszka, Mariannę Grochowskich zm. zr. Królów