Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

18 – 24 stycznia 2021 r.

Poniedziałek
700           † Pawła 12 r., Franciszka, Teofilię i Stanisława Dzidów.
700        † Krystynę Burdach, 30 dz.
1600        † Henryka, Ryszarda, Józefa, babcie i dziadków.
1600        † Mieczysława Dzido, gr. 18.

Wtorek
700           W intencji Panu Bogu wiadomej.
1600        † Henryka im., Stanisławę, Zygmunta, Romana Ponikowskich, Mariana Niedzielaka, Tomasza Mizaka.  
1600        † Mieczysława Dzido, gr. 19.

Środa
700           W intencji Panu Bogu wiadomej.
700           † Za zm. z rodziny Araźnych: Stanisława, Annę, Franciszka.
1600        † Mieczysława Dzido, gr. 20.
1600        † Franciszka, Janinę, Stanisława, Julię Maciejewskich, Tomasza Kołodzieja, babcie i dziadków..

Czwartek
700           †  Mieczysława Dzido, gr. 21.  
700           † Jarosława im.  
1600      Dz. – bł. w intencji Pani organistki Agnieszki z okazji imienin.
1600        † Dziadków Tymińskich, Dzidów, Zalewskich i Jastrzębskich.
1600        † Agnieszkę Bednarczyk im..

Piątek
700           † Krystynę Węgłowską, of. uczestnicy pogrzebu.
700           † Czesława Pietrzaka 21 r., Henryka, Alfredę Dzidów i zm. z rodziny
1600        † Janinę 4 r., zm. z r. Manowców, Madoniów, Kalińskich, Boguszów.
1600        † Mieczysława Dzido, gr. 22.

Sobota
700           W intencji Panu Bogu wiadomej.
700           Dz. – bł. z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej na każdy dzień w dniu urodzin Michała.  
1600        † Henryka Osińskiego.
1600        † Andrzeja Magnuszewskiego r. i rodziców z obojga stron.
1600        † Mieczysława Dzido, gr. 23.

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
700           Dz. – bł. z okazji 18 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o opiekę Matki Bożej na każdy dzień.
800           † Eugeniusza Mińskiego 2 r.
800        † Stanisława, Marię, Genowefę, Czesława i Andrzeja Rybarczyków.
800           † Annę 12 r. i Dariusza Wrzosek.
1000        † Danutę, Tadeusza Krzewniak, Genowefę, Henryka, Józefa, Jana, Stanisława, Witolda, Sławomira Alikowskich.
1000        † Mieczysława Dzido, gr. 24.
1100        † Romana Górczyńskiego, of. rodzina Majaków.
1200        † Henryka 10 r., Janinę, Karolinę, Michała Skórków.
1200      † Za zm. babcie i dziadków i zm. z r. Bolanowskich, Hanusów, Ozygałów i Władysława Hanusa. 
1200      † Bolesława 12 r., Krystynę, Tomasza 26 r. Burdach i Jana Beczka 26 r.
1600        Za parafian.