Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

14 – 20 grudnia 2020 r.

Poniedziałek- REKOLEKCJE          
700     
1000  † Mariana Prusaka i zm. z r. Prusaków, Izdebskich i Tajrychów.
1000  † Irenę r., Mariana Kołodziejczyk.  
1200   † Alfredę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu. 
1200   † Teresę Nowicką, of. uczestnicy pogrzebu. 
1515  
1700   † Mieczysławę Kasak, dziadków z obojga stron, zm. z r. Kasaków i Pawlaków.
1700   † Jadwigę i Bogdana Smarz oraz Janinę Dzido.

Wtorek – REKOLEKCJE
700     
1000  † Mieczysława Ozygała, of. rodzina Zambrzyckich.  
1000  † Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.
1200   † Alfredę Mitura, of. Grzegorz.
1200   † Beatę Dzido, of. pracodawca i koleżanki.
1515   O łaskę zdrowia dla pani Krystyny Burdach i całej rodziny, of. córka Wiesława z mężem.
1700   † Barbarę Wierzejską 2 r., zm. rodziców, Karolinę i Józefa Wierzejskich.
1700   † Antoniego Wierzbickiego 1 r.  

Środa
630      Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o potrzebne łaski dla Justyny i Dawida. 
1600   † Beatę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu. 
1600   † Genowefę Kępka, of. uczestnicy pogrzebu.

Czwartek
700      † Genowefę Kępka, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Czesława Komar 30 dz., of. Kazimierz Komar z rodziną. 
1600   † Agnieszkę Bednarczyk,  of. siostra Katarzyna z rodziną.  
1600   † Beatę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu. 

Piątek
700      † Stanisława 1 r. i Marię 1r., Genowefę i Czesława, Andrzeja Rybarczyków. 
700      † Halinę Trwoga 30 dz. 
1600   Dz. – bł. z okazji 50 rocznicy urodzin Zbigniewa.    
1600   † Stanisława Skórka 9 r.

Sobota
630      Dz. – bł. z okazji 25 rocznicy urodzin Szymona, oraz o Boże bł. dla całej rodziny .   
630      † Stanisława i Modestę Ponikowskich.
1600   † Andrzej r. Nowickiego.
1600   † Stanisława Ochnika 2 r.

IV NIEDZIELA ADWENTU
700      † Wypominkowa.
800      † Annę r. i Eugeniusza Skórków, zm. z r. Skórków i Alikowskich.
800      † Jana i Salomeę Zdunek. 
1000   † Eugeniusza Gryglickiego.
1000   † Stanisławę Domańską 17 r..
1100  
1200   † Ludwika, zm. z r. Józwików, Majaków, Ponikowskich i Nowickich.
1200   † Wincentego r. Bolesława, Ksawerę, Stanisława, Martę i Henryka. 
1600   Za parafian.