Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

11 – 17 kwietnia 2021 r.

Poniedziałek
700   † Mariannę Wróblewską, of. uczestnicy pogrzebu.
700   † Marię Golik.
1700   O łaskę zdrowia (poza parafią).
1700   † Zofię Oleszkiewicz 1 r., of. rodzina.
1700   † Ks. Prał. Stanisława Dzyra, of. rodzina Wosiów.

Wtorek 
700   † Stanisława Golbę, of. rodzina Ponikowskich.
700   † Andrzeja Nowickiego, of. uczestnicy pogrzebu.
730   † Janinę Wadas – 7dz.
1700   † Ks. Prał. Stanisława Dzyra, of. katechetki: Grażyna Sitarska i Jolanta Kuźma.
1700   † Józefę Mizak – 7dz.

Środa
700   † Helenę Szymczyk 1 r.
700   † Janinę Chmielak – 30 dz.
730   † Andrzeja Nowickiego – 7dz.
1700   Dz. – bł. 1 r. ur. Ignacego i 10 r. ur. Michała (poza parafią).
1700   † Alinę, Piotra, zm. z  r. Wylotków, Siejaków, Burdachów i Dzidów.  
1700   † Marię Golik 1 r. i zm. z rodzin Duczkowskich, Golików, Maciejewskich i dusze w czyśćcu cierpiące.  

WIELKI CZWARTEK – MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ
1800   † Ks. Prał. Stanisława Dzyra, of. Chór parafialny z Panią organistką.
1800   Dz. – bł. o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej na każdy dzień w 60 r. ur. Mamy.
1800   Dz. – bł. o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej na każdy dzień posługi kapłańskiej dla księży pracujących w naszej parafii.
1800   Dz. – bł. o zdrowie i Boże bł. w rodzinie.

WIELKI PIĄTEK
1800   LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
2000   † Anastazję, Adama, rodziców z obojga stron i dusze w czyśćcu.
2000   † Franciszkę, Jerzego Bronisławę, Antoniego, Leszka, zm. z r. Nowickich, Aleksandrę, Józefa, zm. z r. Baranów, Teofilię, Pawła Lipkę, Janinę Chmielak, ks. Prał Stanisława Dzyra i zm. z r. Piszczów.
2000   O Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla synów i ich rodzin.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
600   Za parafian – REZUREKCJA
1000   † Barbarę Gontarz, gr. 1.
1000   † Romana Dzido 21 r., rodziców z obojga stron, babcie i dziadków.
1200   † Ludwika, Wiktorię, Stanisława Józwików, Franciszka, Bronisławę Majaków, zm. z r. Józwików, Ponikowskich, Majaków, Nowickich.1200   † Roberta Bujaka.