Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

10 – 16 stycznia 2022 r.

Poniedziałek
700   † Danutę Przeworską, gr. 10. 
700   † Józefę Polej, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Teresę Nowicką, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Grażynę Zdunek, of. syn Marek z rodziną (poza parafią).
1600   † Zofię Biadun, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Jana Jaśkowskiego, Aleksandra Skiba r. i zm. z r.

Wtorek
700   † Danutę Przeworską, gr. 11.
700   † Eugenię Adameczek, of. uczestnicy pogrzebu.
700   † Zdzisława Goździaka, of. Wójt Gminy Serokomla z pracownikami GOPS, GZUS i bibliotek (poza parafią). 
700   † Honoratę i Jana Zdunków (poza parafią).
1600   † Teresę Nowicką, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Stanisława Lipkę, of. koleżanki z Przedszkola w Adamowie.
1600   † Zofię Biadun, of. uczestnicy pogrzebu.

Środa
700   † Danutę Przeworską, gr. 12. 
700   † Reginę Saran, of. syn Sławomir.
1600   † Teresę Nowicką, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Michała Pietrzaka (poza parafią).
1600   Dz. – bł. o zdrowie Boże bł., opiekę Matki Bożej na każdy dzień w 18 r. ur. Wiktorii i Bartosza.
1600   † Aleksandra 17 r., Mariannę, Kazimierza Skibę, Gabrielę 13 r., Józefa, Mieczysława Zdunek i Genowefę Błaszko.

Czwartek
700   † Danutę Przeworską, gr. 13.
700   † Stanisława Próchniewicza -7 dz.
1600   † Teresę Nowicką, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Mariannę, Franciszka, Jerzego, Annę, Mieczysława, Stefana, Andrzeja, zm. z r. Cąkałów, Dzidów i Próchniewiczów.
1600   † Stanisławę, Wiktora, Tadeusza Gajo, Adelę, Romualda, Barbarę Dzidów.

Piątek 
700   † Danutę Przeworską, gr. 14.
700   † ks. Stanisława Dzyra, of. rodzina Mysiaków z Dawidów. 
700   † Zdzisława Goździaka, of. rodzina Alikowskich (poza parafią).
1600   † Pawła Dzido.
1600   † Stanisława Jakubika, of. przyjaciele Marty i Mariusza.

Sobota
 700   † Danutę Przeworską, gr. 15.
 700   † Ludwika, Wiktorię, Stanisława Józwików, Franciszka, Bronisławę Majaków i zm. z r. Józwików, Ponikowskich, Majaków, Nowickich.
1600   † Eugenię Adameczek, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Stanisława Jakubika, of. rodzina Ponikowskich.

II NIEDZIELA ZWYKŁA
800   † Eugeniusza, Helenę, Michała, Katarzynę Oleszkiewiczów, Mariannę Michalak, Jerzego i Florentynę Przybyszów.  
800   † Zofię Komar,  of. rodzina Kretowiczów.
800   † Kazimierza Piętocha 9 r.
1000   Dz. – bł. o zdrowie Boże bł., opiekę Matki Bożej na każdy dzień w dn. 40 r. ur. Tomasza.
1000   Dz. – bł. w intencji dzieci.
1200   Dz. – bł. o zdrowie Boże bł., opiekę Matki Bożej na każdy dzień w dniu urodzin Izabeli.
1200   † Danutę Przeworską, gr. 16.
1600   Za parafian.