W marcu 2022 roku nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Siedlecki uniwersytet zobowiązał się wówczas do wspierania procesu dydaktycznego naszych uczniów m.in. poprzez organizację lekcji akademickich i warsztatów dla nich. I właśnie XXIV Festiwal Nauki i Sztuki, organizowany przez UPH w Siedlcach, pozwolił na taką aktywność w ramach podjętej wtedy współpracy. 

W dniu 7 listopada 2022 roku uczniowie klas pierwszych liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia w Adamowie uczestniczyli  wraz z opiekunami w wycieczce do Parku Trampolin Jumpout w Siedlcach. Celem wyjazdu było wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, integracja uczniów oraz rozwijanie zainteresowania sportem. Pobyt w parku Trampolin okazał się niezwykłą lekcją wychowania fizycznego.

Jesień, kiedy świat mieni się tysiącami barw i kolorów, to doskonały czas na wycieczki szkolne, które jak wszystkim wiadomo, są doskonałą formą integracji z kolegami i koleżankami, okazją nawiązania nowych przyjaźni oraz poznania wspaniałych miejsc w kraju i zagranicą.

Dnia 26 września 2022 skoro świt uczniowie klasy 2a, 3a i 4a z Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionów Chłopskich w Adamowie wraz z wychowawcami wyruszyli na drugi kraniec Polski, aby spędzić niezwykle aktywnie kolejne 5 dni  wędrując szlakami pięknych Sudetów.

We wrześniu kolejni uczniowie  Branżowej Szkoły I Stopnia w Adamowie udali się w 2-tygodniową podróż do Grecji w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Tym razem bezpośrednio w edukacyjnej mobilności wzięło udział 31 uczniów oraz 3 nauczycieli placówki: Marta Orzyłowska (kierownik wycieczki), Elżbieta Turska i Agnieszka Goławska.

W dniu 19 maja 2022 roku grupa uczniów kształcących się w zawodzie kucharz z Branżowej Szkoły I Stopnia w Adamowie uczestniczyła w Międzynarodowych Branżowych Targach Żywności w Warszawie, jednej z dwóch najważniejszych imprez branżowych w Polsce dedykowanych sektorowi rolno-spożywczemu.

28 kwietnia br. w ramach obchodów 231 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  młodzież ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Łukowskiego wzięła udział w V Pieszym Rajdzie 3 Majowym po Rezerwacie Jata. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. II A wraz z opiekunami p. Pawłem Warpasem i  p. Andrzejem Wiśniewskim. Uczestnicy Rajdu w zmiennych warunkach pogodowych, przeszli trasę liczącą 12 km
od cmentarza w Gręzówce do wiaty edukacyjnej „Ostoja” w Żdżarach.  Wędrówce towarzyszyła miła atmosfera, zaś na koniec czekał ciepły posiłek.

Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia w Adamowie nie mogą narzekać na brak zajęć rozwijających ich wiedzę i umiejętności zawodowe. Jeszcze dzięki staraniom poprzedniego dyrektora szkoły – p. Jarosława Szczepaniaka, placówka pozyskała fundusze na realizację wyjazdu międzynarodowego dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia celem rozwijania i wymiany doświadczeń zawodowych. Pozostałe działania związane z organizacją mobilności edukacyjnej uczniów do Grecji od początku roku szkolnego 2021/2022 koordynowane były już bezpośrednio przez koordynatora projektu – p. Jagodę Abramek i dyrektor Szkoły – p. Sylwię Żelazowską. 

W dniach 23-24 marca Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy w Siedlcach otworzył swoje drzwi dla przyszłych studentów. Z okazji odwiedzenia tej wyższej uczelni skorzystali uczniowie klas trzecich LO im. BCh. Do Siedlec pojechały klasy 3a i 3b wraz z wychowawcami i panią dyrektor. Celem naszego wyjazdu był Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, z którym nasza szkoła zamierza nawiązać współpracę. 

W dniu 17 marca klasa 2a wybrała się na wycieczkę do Łukowa w ramach DNIA KOBIET. Wybraliśmy się do Centrum Rozrywki ARKABOS, aby spędzić kilka godzin na dobrej zabawie w miłym towarzystwie. Klasa bardzo dobrze poradziła sobie w rywalizacji podczas gry w kręgle i bilard. Po zaciętych walkach zjedliśmy pyszną pizzę. Następnie udaliśmy się do Muzeum Regionalnego w Łukowie. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji na temat historii naszego regionu. W wycieczce towarzyszyli nam nasz pan wychowawca Andrzej Wiśniewski i pan Paweł Warpas. Wycieczkę uznajemy za udaną i mamy nadzieję, że będzie więcej możliwości do poznawania naszego regionu i integracji.

Back to top