Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2022
Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2022

  

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

"Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam..." - 16 listopada - pod takim hasłem - Samorząd Uczniowski przygotował  happening dotyczący tolerancji i życzliwości. Uczniowie przypomnieli najważniejsze informacje dotyczące Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Tolerancja to jedna z wartości, która w obecnych czasach jest tak samo cenna, jak  i potrzebna. Święto więc stworzone po to, by zwrócić uwagę większej liczby ludzi na problem nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu.

Według Artykułu 1 Deklaracji Zasad Tolerancji podpisanej przez państwa członkowskie UNESCO: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.” Pomimo wielu prowadzonych inicjatyw na całym świecie, w XXI wieku nadal zdarzają się sytuacje, w których grupy będące mniejszością, są w dalszym ciągu dyskryminowane. Niebezpieczne są wszelkie uogólnienia dotyczące grup ludzkich. Zamykają nam one oczy na różnice indywidualne, a to prowadzi do uproszczeń i zafałszowań. Powinniśmy koncentrować się na poznawaniu ludzi, nie na ich ocenianiu. Takie, między innym kwestie wybrzmiały na szkolnym happeningu. Mamy nadzieję, że skłonią one nas do refleksji nad postawami i zachowaniem wobec innych. A na koniec spotkania, przedstawiciele poszczególnych klas, zawiesili klucze z wypisanymi na nich słowami kojarzącymi się z tolerancją, życzliwością. Było to symboliczne nawiązanie do dzisiejszego hasła: "Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam...".

IMG_2271
IMG_2171
IMG_2174
IMG_2175
IMG_2176
IMG_2179
IMG_2180
IMG_2184
IMG_2185
IMG_2192
IMG_2235
IMG_2241
IMG_2255
IMG_2232
IMG_2244

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 7:45-15.45

 Dyrektor Sylwia Żelazowska 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top