Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2022
Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2022

  

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

Edukacja to ważny cel w życiu każdego człowieka. A równie ważne jest to, by iść i podążać za coraz to nowymi wyzwaniami edukacyjnymi tego świata. Nie łatwo jest samemu mierzyć się z takim zadaniem. Tym samym 31 marca 2022 roku Zespół Szkół im. Generała Franciszka Kleeberga nawiązał oficjalną współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.  Ten jakże ważny dokument o współpracy naukowo-dydaktycznej w imieniu Uniwersytetu podpisali: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą i dyrektor naszej szkoły Sylwia Żelazowska. Inicjatorem współpracy był Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

W ramach wspomnianej umowy, siedlecka uczelnia obejmie patronatem nowo tworzone przez naszą placówkę klasy o profilu: technik leśnik i technik architektury krajobrazu. Będzie także wspomagać realizowany przez Szkołę proces edukacyjny przygotowujący tutejszą młodzież do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych m.in. na UPH w Siedlcach. Dla uczniów całej szkoły w ramach ww. współpracy przewidziana jest również organizacja ciekawych lekcji akademickich, warsztatów, konferencji naukowych i seminariów, a także nawiązywanie i rozwijanie współpracy samych studentów UPH i uczniów naszej Szkoły przy realizacji wspólnych projektów naukowych. 

W samej uroczystości podpisania porozumienia o współpracy wzięli także udział: pani prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga – prorektor ds. studiów, pan prof. dr hab. Marek Gugała - dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach – główny inicjator współpracy, pani prof. Dorota Banaszewska – dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa, pan prof. Jacek Sosnowski – dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, pani mgr Jagoda Abramek – koordynator realizacji umowy z Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie oraz dr Beata Gałek.

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację różnorodnych działań w ramach ww. współpracy są: ze strony UPH - dr hab. Ewa Wójcik oraz dr Tomasz Kacprzak, zaś ze strony Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie - p. Jagoda Abramek. 

Cieszymy się, że będziemy mogli razem z UPH pracować dla dobra młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania naukowe. Razem możemy więcej!

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 7:45-15.45

 Dyrektor Sylwia Żelazowska 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top