Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2022
Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2022

  

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

Nasza szkoła poszerza ofertę edukacyjną. 9 lutego Rada Powiatu Łukowskiego podjęła uchwałę w sprawie założenia  Technikum w Adamowie oraz uchwałę w sprawie włączenia Technikum w Adamowie do Zespołu Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie.

Informujemy, że od nowego roku szkolnego 2022/23 prowadzimy nabór do klas TECHNIK LEŚNIK i TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU! Jest to nowa i ciekawa propozycja dla uczniów kończących szkołę podstawową. Żadna ze szkół średnich w powiecie łukowskim nie prowadzi kształcenia w tych kierunkach.

Ósmoklasisto! W naszej szkole zdobędziesz umiejętności:

 Technik architektury krajobrazu:

 • przeprowadzania inwentaryzacji terenów zieleni;
 • opracowywania projektów elementów terenów zieleni;
 • opracowywania kosztorysów na podstawie dokumentacji projektowej;
 • prowadzenia prac w zakresie urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni;
 • opracowania dokumentacji powykonawczej.

Technik leśnik:

 • prowadzenia prac związanych z ochroną lasu;
 • prowadzenia prac związanych z hodowlą lasu;
 • prowadzenia gospodarki łowieckiej;
 • prowadzenia działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją;
 • wykonywania prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych.

Po ukończeniu wybranego kierunku będziesz miał możliwość zatrudnienia w:

Technik architektury krajobrazu:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury Krajobrazu;  
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; 
 • jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni);
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;
 • właścicieli obiektów krajobrazowych;
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Technik leśnik:

 • jednostkach organizacyjnych lasów państwowych;
 • biurach, przedsiębiorstwach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni; 
 • jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania w zakresie zieleni oraz placówkach związanych z ochroną środowiska.

Szkoła ma dogodną lokalizację. Przy szkole działa internat. ZAPRASZAMY!

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 7:45-15.45

 Dyrektor Sylwia Żelazowska 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top