15 i 16 września 2021 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wyłoniono nowe władze: przewodniczącym został Ochękowski Michał, zastępcą Baran Mikołaj, skarbnikiem Orzyłowski Jakub, sekretarzem Jazurek Milena. 

Ustalono skład poszczególnych sekcji: statutowej: Ochękowski Michał, Sokołowska Julia, Marchwicka Magdalena; medialnej: Wesołek Natalia, Baran Aleksandra, Michalak Alicja; wolontariackiej: Wojtasiewicz Michał, Kasak Wiktoria, Młodzikowska Wiktoria. Opiekunem została pani Katarzyna Jodełka. Nowej Radzie granulujemy i życzymy sukcesów, a ustępującej dziękujemy za owocną pracę. 

Back to top