16 września 2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie przeprowadziła komisja wyborcza, a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwała opiekun SU, pani Katarzyna Jodełka. Wybrani uczniowie wyłonili nowe władze Rady SU. Przewodniczącą została Milena Michalak, zastępcą Jakub Kępa, skarbnikiem Alicja Sokołowska, sekretarzem Kinga Golian. Ustalono skład poszczególnych sekcji: statutowej: Milena Michalak, Michał Ochękowski, Mikołaj Baran, gospodarczej: Milena Jazurek, Alicja Michalak, Julia Marchwicka, sportowej: Fabian Dziudzik, Martyna Kubera, Weronika Grabiec. Opiekunem została ponownie pani Katarzyna Jodełka.

Rada SU ustaliła plan pracy na bieżący rok szkolny. Znalazły się w nim działania mające integrować społeczność szkolną, przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery i zachowania równowagi pomiędzy nauką, pracą i zabawą. Nie zabraknie akcji charytatywnych z lat ubiegłych (Gorączka złota, Szlachetna Paczka, zbiórka makulatury). SU będzie także włączał się w organizację imprez szkolnych i promocję szkoły w środowisku. Bieżące informacje o działaniach samorządu będą dostępne na fanpage SU.

Nowej Radzie granulujemy i życzymy sukcesów, a ustępującej dziękujemy za owocną pracę. 

Back to top