Tolerancja i szacunek to właściwy jest kierunek” pod takim hasłem - 19 listopada - w naszej szkole odbył się happening poświęcony współistnieniu ludzi, poszanowaniu ich odmienności, tolerancji. Uczniowie z SU przypomnieli, że Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

A tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Zwrócili uwagę na to, że tolerancja jest bardzo trudną umiejętnością, wymaga pozytywnego nastawienia do świata i do ludzi, a także dużej cierpliwości i mądrości. Następnie postawili pytanie, co zrobić, aby być bardziej tolerancyjnym? Odpowiedź brzmiała: trzeba trochę nad sobą popracować. Przede wszystkim nie wolno poddawać się myślowym stereotypom. Niebezpieczne są wszelkie uogólnienia dotyczące grup ludzkich. Zamykają nam one oczy na różnice indywidualne, a to prowadzi do uproszczeń i zafałszowań. Zaapelowali, abyśmy próbowali koncentrować się na poznawaniu ludzi, nie zaś na ich ocenianiu, bo: Piękno tkwi w różnorodności! Na koniec happeningu, uczniowie i nauczyciele zawiesili kolorowe karteczki ze słowami kojarzącymi się z tolerancją, na przygotowanym "drzewku tolerancji". Ma nam ono przypominać o tym, że wszyscy mamy takie same prawa i powinniśmy szanować się wzajemnie. 

76742597_987925151569397_2035012988687089664_n
76779598_921707894878093_7274324429209862144_n
70926855_2414261695452495_8277517661571645440_n
72212786_1782558521889029_2374484716976865280_n
73554687_2455739544644466_5885491013962694656_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Back to top