3 kwietnia 2019 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego. SU zyskał nowych członków: Agata Wojtaś z klasy 2 LO, Klaudia Deląg z klasy 2 BSI i Fabian Dziudzik z klasy 1 LO. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej współpracy i zaangażowania.

Przewodnicząca

 Izabela Deleżuch

Skarbnik:

Ponikowska Kinga

Sekretarz:

Zagrodnik Kinga

Sekcja statutowa:

Deleżuch Izabela       

Wojtaś Agata

Duran Jakub

Sekcja gospodarcza:

Kozak Patrycja

Deląg Klaudia

Ponikowska Kinga                                                                                    

Sekcja sportowa:

Dziudzik Fabian

Kozak Natalia

Żądełek Bartłomiej

Back to top