Na całym świecie 16. listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W naszej szkole także obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Każda klasa wykonała plakaty promujące ten dzień, a Samorząd Uczniowski przeprowadził krótką pogadankę na temat tolerancji. Następnie uczniowie przyklejali "łapki" ze słowem kojarzącym się z tolerancją. Mieliśmy okazję do zastanowienia  się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi przebywamy na co dzień.

Back to top