Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. To święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz ukazanie potrzeby podejmowania konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.

Osoby z niepełnosprawnością coraz pełniej korzystają z życia. Uprawiają sport, zdobywają medale. Są twórcami, artystami, piszą książki, tańczą, pracują. Jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia, a teraz rozwój technologii otwiera wciąż nowe możliwości. Niepełnosprawność nie powinna więc być barierą – do tego dążymy.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami dają możliwość zwrócenia uwagi na konieczność integracji osób niepełnosprawnych z resztą naszego społeczeństwa. Jest to również doskonała okazja dla nas wszystkich, by budować dobre relacje oraz kształtować postawy tolerancji. My także, od kilku już lat, włączamy się w obchody tego święta. W geście solidarności z osobami z niepełnosprawnościami ubieramy się na żółto. A  osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne życzymy dużo siły, odwagi i wytrwałości w pokonywaniu trudów każdego dnia.

IMG_2316
IMG_2321
IMG_2326
IMG_2337
IMG_2348
IMG_2353
IMG_2357
IMG_2360
IMG_2363
IMG_2368
IMG_2371
IMG_2372
IMG_2286
IMG_2292
IMG_2296
IMG_2304
IMG_2309
IMG_2311

Back to top