W dniu 10.10.2022 w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To szczególny dzień, który na stałe wpisał się w kalendarz uroczystości szkolnych jako Dzień Patrona Szkoły, gdyż 8 października 1940 roku na komendanta Batalionów Chłopskich został zaprzysiężony Franciszek Kamiński – patron Zespołu Szkół w Adamowie. W tym czasie powstały również Bataliony Chłopskie, a 10 października 1944 po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek w murach naszej szkoły.

Aby upamiętnić te wydarzenia, młodzież z klasy IV LO przygotowała uroczystą akademię, podczas której uczniowie klas pierwszych: liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia w obecności Sztandarów Szkoły, złożyli ślubowanie.

Prowadzący przypomnieli biografię, zaangażowanie w działania wojenne i najważniejsze osiągnięcia patrona szkoły – Generała Franciszka Kamińskiego ze zwróceniem uwagi, że dla współczesnego pokolenia może on być wzorem do naśladowania. Działalność Franciszka Kamińskiego i Batalionów Chłopskich przypadła na trudne czasy, ale dzięki wyznawanym wartościom i ofiarności wpisali się w historię naszego kraju.

Przypomnieli, że przyszłość Polski zależy od nas. To nasze pokolenie żyje w wolnym kraju, a wolność została nam dana w darze. Wszyscy, którzy walczyli o niepodległość – wywalczyli ją dla następnych pokoleń. Naszym obowiązkiem jest obrona ojczyzny - zwłaszcza przed niewolą naszych słabości i złych przyzwyczajeń. „Jest takie miejsce, taki kraj” i „Biały krzyż” – niech słowa tych piosenek stale przypominają wszystkim o obowiązkach względem  ojczyzny, a postać Generała Franciszka Kamińskiego staje się wzorem do naśladowania.

Po uroczystej akademii Sztandary Szkoły zostały wyprowadzone, Pieśń Szkoły odśpiewana. Głos zabrała pani dyrektor, która życzyła uczniom klas pierwszych sukcesów w szkole, a przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego zapoznał z nowym składem SU. Na zakończenie zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia. 

Należy pamiętać, że nasz PATRON SZKOŁY  to postać charyzmatyczna, reprezentująca godne wartości, a każdy uczeń Zespołu Szkół w Adamowie powinien zostawić cząstkę siebie w ogólnym dorobku szkoły. Niech dba o jej honor i dobre imię.

IMG_1418
IMG_1422
IMG_1430
IMG_1455
IMG_1466
IMG_1503
IMG_1508
IMG_1515
IMG_1527
IMG_1528
IMG_1553
IMG_1554
IMG_1364
IMG_1366
IMG_1370
IMG_1375
IMG_1383
IMG_1386
IMG_1392
IMG_1402
IMG_1412
IMG_1417

Back to top