"Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam..." - 16 listopada - pod takim hasłem - Samorząd Uczniowski przygotował  happening dotyczący tolerancji i życzliwości. Uczniowie przypomnieli najważniejsze informacje dotyczące Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Tolerancja to jedna z wartości, która w obecnych czasach jest tak samo cenna, jak  i potrzebna. Święto więc stworzone po to, by zwrócić uwagę większej liczby ludzi na problem nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu.

Według Artykułu 1 Deklaracji Zasad Tolerancji podpisanej przez państwa członkowskie UNESCO: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.” Pomimo wielu prowadzonych inicjatyw na całym świecie, w XXI wieku nadal zdarzają się sytuacje, w których grupy będące mniejszością, są w dalszym ciągu dyskryminowane. Niebezpieczne są wszelkie uogólnienia dotyczące grup ludzkich. Zamykają nam one oczy na różnice indywidualne, a to prowadzi do uproszczeń i zafałszowań. Powinniśmy koncentrować się na poznawaniu ludzi, nie na ich ocenianiu. Takie, między innym kwestie wybrzmiały na szkolnym happeningu. Mamy nadzieję, że skłonią one nas do refleksji nad postawami i zachowaniem wobec innych. A na koniec spotkania, przedstawiciele poszczególnych klas, zawiesili klucze z wypisanymi na nich słowami kojarzącymi się z tolerancją, życzliwością. Było to symboliczne nawiązanie do dzisiejszego hasła: "Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam...".

IMG_2271
IMG_2171
IMG_2174
IMG_2175
IMG_2176
IMG_2179
IMG_2180
IMG_2184
IMG_2185
IMG_2192
IMG_2235
IMG_2241
IMG_2255
IMG_2232
IMG_2244

Back to top