W poniedziałek 19 września br. miało miejsce osobliwe wydarzenie, bowiem na terenie naszej okolicy odbył się Pierwszy Rajd Martyrologii Poległych Lubelszczyzny, którego organizatorem był Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku, zaś współorganizatorami zostały władze gmin Kock, Adamów, Serokomla i Borki. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki, w związku z czym udział w Rajdzie wziął także p. minister Przemysław Czarnek.  Na szlak rowerowy wyruszyli również  przedstawiciele władz, zaproszeni goście i młodzież szkolna wraz z opiekunami.

Celem tej wyprawy było przede wszystkim propagowanie historii naszego regionu i miejsc z nim związanych, promowanie aktywnych form wypoczynku i integracja młodzieży. 

W związku z powyższym wydarzeniem,  już o godzinie 7.00 w pełnej gotowości stawiła się również reprezentacja naszej szkoły pod opieką p. Pawła Warpasa w oczekiwaniu na transport   do Kocka wraz z maszynami, bowiem właśnie z tego miasta mieliśmy wyruszyć w kilkugodzinną rowerową trasę, która miała liczyć około 30 km.

Po Mszy Świętej w Kościele Wniebowzięcia NMP w Kocku, briefingu prasowym, rozdaniu kamizelek, pakietów startowych i zaopatrzeniu nas w suchy prowiant ruszyliśmy w drogę, która była planowana na szlaku: Kock – Talczyn – Nowiny - Bronisławów Duży – Józefów Duży – Zakępie – Adamów. Jak się wkrótce miało okazać, pomimo stosunkowo sporej odległości, zwłaszcza dla tych niezbyt wprawionych użytkowników rowerów, trasa nie była dla większości uczestników szczególnie wymagająca. Wiodła ona bowiem w znacznej części drogami asfaltowymi, zaś tylko niewielkie jej odcinki wymagały większego wysiłku.  Ponadto miały miejsce przerwy, w czasie których słuchaliśmy historii dotyczących odwiedzanych miejsc i pamiętaliśmy o zapaleniu pamiątkowych zniczy w miejscach pamięci. Pierwszym takim punktem był Talczyn, gdzie w okresie II wojny światowej hitlerowcy dokonali zbrodni na miejscowej ludności w ramach” akcji odwetowej” za śmierć niemieckiego policjanta.  Kolejnymi miejscowościami, które odwiedziliśmy były Nowiny, Bronisławów, Józefów i Zakępie, gdzie 14 kwietnia 1940 r. niemiecka ekspedycja karna dokonała pacyfikacji wsi Józefów, Bronisławów Mały i Duży, Zakępie, Hordzież, Serokomla, Bielany i Ruda, mordując wielu mieszkańców.

Przemierzając drogę wzbudzaliśmy wśród lokalnych mieszkańców dość dużą sympatię i zainteresowanie, ponieważ widok peletonu liczącego ponad 100 uczestników nie zdarza się przecież na co dzień. 

Zakończenie  naszej wyprawy nastąpiło na Placu Niedźwiedzim w Adamowie, gdzie zmęczeni, ale i zadowoleni uczestnicy mogli zjeść ciepły posiłek.

Back to top