W dniach 12 – 16 września 2022 r. odbył się w naszej szkole „Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych”. Działania zrealizowane w ramach akcji profilaktycznej miały na celu uświadomienie uczniom potrzeby dbania o zdrowie własne i najbliższych osób oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony. W sytuacji intensywnego rozwoju chorób zakaźnych, wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, także tych higieniczno-sanitarnych.

W ramach akcji upowszechniono tematyczne materiały opracowane i opublikowane przez MEiN i GIS, wykonano gazetkę informacyjną na temat wybranych chorób zakaźnych. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy wykonując plakaty promujące profilaktykę chorób zakaźnych, przedstawiając przyczyny, skutki, objawy, leczenie. Lekcje biologii poświęcone były realizacji scenariuszy zajęć profilaktycznych. Na godzinach wychowawczych uczniowie mieli okazję zapoznać się z filmem informacyjnym. Materiał poruszał m.in. kwestię szczepień uczniów od 12. roku życia. Odbyło się również ciekawe spotkanie z pielęgniarką Panią Anną Cąkała, która ciekawie i rzetelnie opowiadała o przeróżnych chorobach zakaźnych, zwracając szczególną uwagę na te, które mogą pojawić się w środowiskach szkolnych.

Na podsumowanie Tygodnia Profilaktyki przeprowadzono quiz dla uczniów o profilaktyce chorób zakaźnych.

Back to top