Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym. Wiele aspektów zdrowia psychicznego zostało zakwestionowanych; a już przed pandemią w 2019 r. szacuje się, że jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi.

Jednocześnie dostępność do usług oraz środki finansowe dostępne na rzecz zdrowia psychicznego są nadal niewystarczające i są znacznie niższe od tego, co jest potrzebne, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie. Pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys zdrowia psychicznego, generując krótko i długoterminowe stresy co wpłynęło na zdrowie psychiczne milionów ludzi. Szacuje się, że wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wynosi ponad 25% w pierwszym roku pandemii. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych zwiększyła się.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Osoby będące w kryzysie, zmagające się z depresją  mogą liczyć na pomoc! Poniżej podajemy listę organizacji i instytucji w których dyżurują psycholodzy i inni specjaliści, którzy są w stanie pomóc w wyjściu z kryzysu lub przekierować do odpowiednich miejsc pomocowych.

Poza konkretną pomocą ważna jest też zwykła, przyjazna rozmowa z kimś zaufanym. Nawet w najgorszym kryzysie nie jesteś sam(a), ta strona jest dla Ciebie. Dlatego pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy szkolnego psychologa lub pedagoga. 

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer alarmowy 112.

tel. 800 70 2222
Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym
Czynny 7 dni w tygodniu
24 godziny na dobę
telefon bezpłatny
dostępny czat
kontakt przez e-mail

Back to top