Dzień 24 czerwca 2021 r. to najbardziej wyczekiwany dzień w roku szkolnym. U progu lata zakończyliśmy rok szkolny. O godz. 8.00 rozpoczęła się Msza Święta celebrowana przez ks. Adama Klimka z udziałem sztandarów i pocztów sztandarowych miejscowych szkół.

O godzinie 9 tuż po Mszy Św. uczniowie Zespołu Szkół spotkali się w szkole na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Podczas uroczystości głos zabrali: Pani Dyrektor Sylwia Żelazowska i  Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Młodzikowska. 

Spotkanie prowadzili: Michał Ochękowski i Jakub Orzyłowski. Przywitali przybyłych gości, nauczycieli i uczniów. Następnie pani dyrektor  odczytała list Lubelskiego Kuratora Oświaty, a wychowawcy klas III BSI odczytali listy absolwentów Szkoły Branżowej w Adamowie. Uczniowie którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe. Na zakończenia Samorząd Uczniowski pożegnał wszystkich piosenką.

IMG_0933
IMG_0934
IMG_0936
IMG_0945
IMG_0949
IMG_0958
IMG_0960
IMG_0963
IMG_0965
IMG_0968
IMG_0969
IMG_0974
IMG_0986
IMG_0990
IMG_0993
IMG_0996
IMG_1003
IMG_1006
IMG_1009
IMG_1013
IMG_1018
IMG_1024
IMG_1027
IMG_1032
IMG_1035
IMG_1039
IMG_1044
IMG_1048
IMG_1052
IMG_1057
IMG_1064
IMG_1067
IMG_1074
IMG_1078
IMG_1085
IMG_1088
IMG_1093
IMG_1103
IMG_1105
IMG_1116
IMG_1140

Back to top