Tradycyjnie już nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęła Msza Święta w naszym kościele parafialnym z udziałem pocztów i sztandarów adamowskich szkół. Wśród nich obecne były nasze Sztandary i Poczty Sztandarowe (LO im. BCh i ZS im. Gen. F. Kamińskiego) w składzie:

chorąży –Sebastian Fiutek, Patryk Galec, Sebastian Gosek i Michał Leciewicz oraz przyboczne – Aleksandra Dzido, Natalia Bijata, Kamila Kołodyńska, Klaudia Polak, Weronika Rusek, Paulina Skwarek, Dominika Skorupska i Karolina Szymanek. Msza Święta była celebrowana przez ks. Tomasza Grochowskiego w intencji uczniów, nauczycieli i katechetów. Do obecnych na Eucharystii pedagogów, dzieci i młodzieży oraz rodziców celebrans skierował bardzo praktyczne myśli i wskazówki na nadchodzący rok nauki. Postawił zaskakujące pytanie: dlaczego przyszliśmy do kościoła? Dał też odpowiedź – „Bo tu jest najlepszy i największy nauczyciel szkoły, której na imię życie. Tu, kochani, jest jedyna siła potrzebna do rozwijania talentów otrzymanych od Boga. Kiedy ogarnie cię lenistwo, przyjdź przed tabernakulum. Kiedy spadnie na ciebie jedynka, klęknij do modlitwy przed domowym krzyżem. Kiedy w klasie odwrócą się od ciebie, powiedz Jezusowi, że cię to boli. Kiedy zagrożą powtórzeniem roku, błagaj Go o siłę do wytrwania. Przyjdź, bo tu jest miłość, która zapala do nauki, która wyzwala talenty, która w najboleśniejszych momentach powie ci, że najważniejsze jest serce. I życzę wam, żebyście w nauczycielach odkrywali Jezusa, Bogu dziękowali za talenty a poprzez miłość do nauki wykorzystali wszystkie dary swojego serca”.

Po udzielonym błogosławieństwie na czas rozwijania talentów w nowym roku nauki, dalsza część uroczystości miała miejsce w szkołach, gdzie zabrzmiał pierwszy dzwonek.

Po Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Tomasza Grochowskiego w naszym kościele, dalsze   uroczystości miały miejsce w szkole, gdzie zabrzmiał pierwszy tegoroczny dzwonek. Były okolicznościowe przemówienia – Pana Dyrektora Jarosława Szczepaniaka oraz Dominiki Dzido z SU, poetyckie przesłania na nowy czas nauki, życzenia dla pierwszaków i starszaków – maturzystów. Cała uroczystość przebiegała w przyjaznej i podniosłej atmosferze w obecność Sztandarów i Pocztów Sztandarowych (LO im. BCh i ZS im. Gen. F. Kamińskiego) w składzie: chorąży – Kacper Górka i Michał Leciewicz oraz przyboczne – Natalia Bijata, Kamila Kołodyńska, Klaudia Polak, Paulina Skwarek, i Karolina Szymanek z zachowanym ceremoniałem szkolnym, nad którym czuwał główny prowadzący Sebastian Fiutek oraz Samorząd Uczniowski z jego przewodniczącą Klaudią Wesołowską.

Podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego nie zabrakło chwili zadumy nad tragicznym wrześniem 1939 roku. Minuta ciszy i pochylone Sztandary Szkoły to swoisty hołd złożony poległym i pomordowanym podczas II wojny światowej. A strofy poezji w wykonaniu Oli Dzido jeszcze bardziej podkreślały tragizm tamtych wojennych dni. Kwiaty i zapalone znicze na grobach żołnierzy SGO Polesie na miejscowym cmentarzu przez Kacpra Świętochowskiego, Annę Józwik i Klaudię Filipiak były naszym wyrazem czci i wdzięczności dla wszystkich walczących o wolność Ojczyzny

Back to top