Szkolne Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas działają przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Adamowie i Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie. Każde Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się, na zasadzie wolontariatu, w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Siedleckiej. 

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad kołami sprawują opiekunowie Kół, którymi są nauczyciele ze szkoły, zatwierdzeni przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas Diecezjalnej. Obecnie są to panie: Elżbieta Facon i Natalia Woś w Zespole Szkół oraz Grażyna Sitarska, Bożena Osial i Joanna Mizak-Ponczek w Szkole Podstawowej. Natomiast opiekę duchową nad kołami sprawuje asystent kół Ks. Mateusz Pasek. 

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów, a także kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Swoje działania realizują na terenie szkoły, parafii oraz Adamowa, głównie przeprowadzając ogólnopolskie zbiórki żywności pod hasłem „Tak Pomagam!”. 

Cieszymy się z faktu, że są w naszej społeczności szkolnej młodzi, wrażliwi ludzie, dla których ważne jest dobro drugiego człowieka.