Ruch Szensztacki

Szensztat to ruch katolicki, którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa w charakterystyczny sposób.  Ruch ma na celu ponownie połączyć wiarę z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłość do Maryi. 

„Weźcie obraz Matki Bożej i dajcie jej honorowe miejsce w waszym domu. To miejsce stanie się miniaturą sanktuarium, gdzie ten łaskami słynący obraz dowiedzie mocy swojego działania poprzez stworzenie świętej rodziny i formowanie świętych jej członków” – powiedział sługa Boży Józef Kentenich. 

W naszej parafii w maju 2021 roku powstało 9 kręgów zrzeszających 124 rodziny, do których co miesiąc pielgrzymuje Cudowny Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.  

Wierząc, że sługa Maryi nigdy nie zginie, polecamy się jej wstawiennictwu: 

Pokłon Ci oddaję przed Twoim obrazem, o Trzykroć Przedziwna, Potężna, Łaskawa, z wszystkimi, którzy się Tobie oddali i umrzeć dla Twego Królestwa są gotowi. Twój obraz w sobie odtworzyć pragniemy, odnowić nasze przymierze miłości  i narzędziami Twymi być chcemy – rozszerzaj przez nas Królestwo Ojca.