Proboszczowie

Imię i Nazwisko  w Adamowie lat w parafii
od do
Janusz Grodek 2007 2016 9
Waldemar Izdebski 2003 2007 4
Stanisław Dzyr 1988 2003 15
Stefan Czarnecki 1976 1988 12
Emil Dadej 1972 1976 4
Józef Guzewski 1968 1972 4
Władysław Śledziewski 1965 1968 3
Mieczysław Łuszczyński 1964 1965 1
Henryk Majewski 1961 1964 3
Tomasz Kucia 1956 1961 5
Florian Banasiuk 1941 1956 15
Czesław Mularzuk 1940 1941 1
Konstanty Pabisiewicz 1935 1940 5
Leon Kalinowski 1924 1935 11
Józef Gozdalski 1890 1924 34
Szymon Grzymała 1826 1890 64
Antoni Aleksander Ulidowicz 1819 1826 7
Jan Jezierski 1788 1818 30
Józef Chrzanowski 1779 1788 9
Piotr Peecz vel Petz 1773 1778 5
Franciszek Okuński 1771 1773 2
Piwiński 1768 1771 3
Szymon Dziewulski 1764 1768 4
Jakub Skolimowski 1737 1764 27
Wojciech Jan Goździewski 1717 1732 14
Stanisław Michał Tarkowski 1709 1716 7
Jakub Laskowski wzm. 1675, 1679
Maciej Germanowicz wzm. 1662-72
Mateusz Kodułtowski wzm. 1637-53
Stanisław Rusiecki wzm. 1565, 1574
Andrzej Mijeński 1545

Oprac.: Tadeusz Osiński