Liturgiczna Służba Ołtarza

Kim są ministranci?

 • Ministranci służą Bogu, kiedy przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna.
 • Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.
 • Są oni pomocnikami przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas różnych nabożeństw liturgicznych.

„Ministrante” (z łaciny) to znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.

 1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.
 2. Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI.Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
 3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoją służbę pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii”, to nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać, czy oglądać!„Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Wszystkich ministrantów zapraszamy na zbiórki w każdy czwartek po mszy wieczorowej.

Dziesięć zasad ministranckich

 1. Ministrant jest dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu.
 2. Ministrant jak święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię.
 3. Ministrant chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 4. Ministrant naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci.
 5. Ministrant wypełnia nakazy Chrystusa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”.
 6. Ministrant służąc Bogu, przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.
 7. Ministrant podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.
 8. Ministrant kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże.
 9. Ministrant mając czyste serce, promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów.
 10. Ministrant z miłości ku Bogu i ku bliźnim unika alkoholu i tytoniu.

Modlitwy ministranta

Modlitwa przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie.
Amen.

Modlitwa po służeniu:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Lektorzy i psałterzyści

W odnowie liturgii Słowa Bożego nawiązano do starej tradycji chrześcijańskiej i przywrócono liturgiczną funkcję lektora i psałterzysty. Mogą ją dzisiaj pełnić tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ludzie świeccy, mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczęta. Przysługuje im przywilej czytania wszystkich lekcji z wyjątkiem Ewangelii. Lektor może również śpiewać psalmy między czytaniami.

Lektorów i psałterzystów, a także wszystkich zainteresowanych zgłębianiem Słowa Bożego, zapraszamy na spotkania biblijne w każdy piątek po mszy wieczorowej.