Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie

Katolickie Radio Podlasie jest instytucją diecezji siedleckiej aktywnie wspomagającą posługę ewangelizacyjną Kościoła katolickiego. Celem Katolickiego Radia Podlasie jest przekazywanie informacji z życia Kościoła, z regionu, z kraju i ze świata oraz  kształtowanie chrześcijańskiej wrażliwości na problemy człowieka.

Ważnym elementem duchowej formacji są tworzone w parafiach oddziały Kół Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Koła te  są powoływane i działają pod nadzorem biskupa diecezji siedleckiej, a opiekę duchową nad nimi sprawuje diecezjalny asystent – obecnie ks. Dariusz Denisiuk.

Zadaniami Kół jest:

  • propagowanie idei katolickiego radia w parafii,
  • promowanie i publikowanie wydarzeń z życia parafii i społeczności lokalnej,
  • stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego, kształtowanie osobowości Katolika i Polaka w poczuciu odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
  • rozeznawanie konkretnych potrzeb i organizowanie pomocy w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez KRP.

Parafialny Oddział Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie w Adamowie  powstał w czerwcu 1996 roku. Założycielem był ówczesny proboszcz, ks. kanonik Stanisław Dzyr. Prezesem została pani Marianna Facon, pełniąca tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Platynowy Mikrofon dla Przyjaciela Radia

Uroczystość wręczenie Platynowego Mikrofonu

 

 

W 2005 roku (w trzynastą rocznicę powstania KRP) Adamowskie Koło Przyjaciół KRP – jako pierwsze w diecezji siedleckiej – zostało uhonorowane Platynowym Mikrofonem dla Przyjaciela Radia.

Oddziały parafialne Kół Przyjaciół KRP spotykają się co roku w czerwcu, w rocznicę powstania rozgłośni. Prezesi kół spotykają się dwa razy w  roku w Radiu. Członkowie Koła czynnie uczestniczą w prowadzeniu modlitwy różańcowej  na antenie Radia Podlasie, wspierają też modlitwą wszystkich potrzebujących.

Jeżeli:

  • chcesz włączyć się w ewangelizacyjną misję Kościoła,
  • pragniesz służyć konkretnym dobrem na rzecz swojej parafii,
  • akceptujesz Statut Koła Przyjaciół KRP

to zapraszamy Cię do naszego Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie w Adamowie.

 

Modlitwa w intencji Katolickiego Radia Podlasie

Boże w Trójcy Jedyny, przez wstawiennictwo Patronki rozgłośni radiowych świętej Klary, proszę Cię o wszelkie łaski potrzebne Katolickiemu Radiu Podlasie: niech gorliwie i wiernie służy szerzeniu Ewangelii, gromadzi nas na modlitwie, a ucząc dobrych obyczajów oraz miłości do Ojczystej ziemi, prowadzi do Ojczyzny niebieskiej.
Święty Michale Archaniele broń pracowników Katolickiego Radia Podlasie od zasadzek złego ducha. Najlepsza nasza Matko, Maryjo proszę Cię także o potrzebne łaski dla wszystkich, którzy troszczą się o Radio, a dla mnie o łaskę:…………….; co polecam Ci ze szczególną ufnością w łączności ze wszystkimi słuchaczami radia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pod Twoją Obronę….
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefie, módl się za nami
Święta Klaro, módl się za nami.