Koła Żywego Różańca

Kółka różańcowe są wielkim darem dla parafii, bo to wielka armia ludzi, która codziennie modli się i wyprasza potrzebne łaski. Celem ich jest przede wszystkim modlitwa różańcowa w konkretnych intencjach, np. o pokój w rodzinach i na świecie, o nawrócenie grzeszników, o miłość braterską, itp.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca,
 • udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych,
 • częste przystępowanie do sakramentów świętych, udział w procesjach maryjnych,
 • rozszerzanie czci Maryi przykładem swojego życia i działalnością apostolską,
 • odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika,
 • udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie istnieje 11 Kół Żywego Różańca.

Zelatorami są:

 • Anna Pycka
 • Marianna Skórka
 • Renata Kochańska
 • Anna Skurka
 • Bożena Zdunek
 • Marianna Facon
 • Stefan Oleszkiewicz
 • Regina Bancerz
 • Zofia Filipek
 • Wiesława Bosek
 • Zofia Komar
 • Marianna Górczyńska

Członkowie Kół otaczają modlitwą wszystkich potrzebujących.