Pielgrzymka do Częstochowy

Grupa pielgrzymkowa 14C

Grupa Czerwona;

Patron Grupy: Św. Anna;

Grupa z dekanatu adamowskiego;

Liczba pątników w 2022 roku: 53 osoby;

Przewodnik: ks. Mateusz Pasek;

Przebyte kilometry: 321

Podsumowanie:

„Czternaście C” grupa mała, 53 pątników miała i we wszystkich służbach się udzielała,
na Jasną Górę dzielnie wędrowała, wczesnym rankiem z Woli Gułowskiej wyruszyli śmiało,
modlitwą i śpiewem chwalili Maryję, o brata i siostrę wzajemnie się troszczyli.
Patronką grupy św. Anna była i 17 nowych osób sprowadziła oraz całe rodziny na szlaku jednoczyła.
Przewodnikiem ks. Mateusz Pasek, który zawsze harmonią umilał nam czasek.
Służba muzyczna się od Niego uczyła i całą drogę piosenki nuciła.
Porządkowi ruchem kierowali, by bezpiecznie do stóp Matki dotarli.
Medyczni rany opatrywali i maści przeciwbólowe stosowali.
Choć upalne dni sprzyjały, uśmiechy z twarzy nie znikały.
Siostra Maria całą pielgrzymkę dokarmiała i o nasze głodne brzuchy z bratem Andrzejem dbała.
Ze wsparciem duchowym dekanalnych pielgrzymów przed tron Jasnogórskiej Pani dotarliśmy i tam za Was Maryi i Bogu dziękowaliśmy.