W parafii pracują…

Proboszcz
Ks. mgr Tadeusz Lament (od 2016 r.)

Wikariusz
Ks. mgr  Łukasz Bąk (od 1.07.2024 r.)

W parafii pomagają

Ks. mgr Marek Bieńkowski – dyrektor Katolickiego Radia Podlasie
Ks. Paweł Zazuniak – Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej
Ks. Tadeusz Gryglicki – emerytowany kapelan Wojska Polskiego

Organistka
Agnieszka Oleksy

Obowiązki kościelnego pełni
Ewa Przybysz