Chór parafialny

Chór parafialny Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie

„Msza św. niedzielna ze względu na właściwy jej charakter oraz na jej znaczenie w życiu wiernych winna być przygotowana szczególnie starannie. Kierując się w doborze form pasterską mądrością oraz obyczajami lokalnymi, zgodnymi z przepisami liturgicznymi, należy nadać celebracji charakter świąteczny, jaki winien mieć dzień upamiętniający zmartwychwstanie Pana. W tym celu trzeba starannie przygotować wspólny śpiew, ponieważ jest to szczególnie stosowny wyraz radości serca, który podkreśla uroczysty charakter zgromadzenia i sprzyja dzieleniu się jedną wiarą i miłością. Należy zatem zadbać o wysoką jakość zarówno tekstów, jak i melodii, aby pojawiające się dziś nowe i twórcze propozycje były zgodne z przepisami liturgicznymi oraz godne kościelnej tradycji, która w sferze muzyki sakralnej może się poszczycić dorobkiem o nieocenionej wartości”.

 (Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, 49)

Eucharystia – szczyt miłości Boga względem człowieka – domaga się w swojej oprawie liturgicznej również śpiewu. Zgodnie z maksymą św. Augustyna „Kto śpiewa, dwa razy się modli”, w naszej wspólnocie parafialnej istnieje chór parafialny. Aktualnie śpiewa w nim około 15 osób. Kierownikiem Chóru jest organistka – Pani Agnieszka Oleksy. Patronką chórzystów parafii w Adamowie jest św. Cecylia