Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

28 września – 4 października 2020r.

Poniedziałek 28.09.2020
700           † Czesławę Józwik, gr. 28.
1700        † Danutę Gontarz, of. Ewa Wolska
1700        † Krzysztofa Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
1700        † Bolesława Kopyść 3r., zm. z r. Lipińskich i Nowickich.

Wtorek 29.09.2020 – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW, MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA.
700           † Czesławę Józwik, gr. 29.
700           † Pawła Lesińskiego i Romana Śliwińskiego.
1700        † Kazimierę Maciejewską, of. koleżanki Ewa i Anna z Wojcieszkowa.
1700        Dz. – bł. za Teresę, Ryszarda, Rafała, Sławomira i ich rodziny.

Środa 30.09.2020
700           † Krzysztofa Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
700           † Krystynę Węgłowską 7 dz.
1700        † Czesławę Józwik, gr. 30, zakończenie.
1700        † Teresę, Mariana, Stanisława, Annę, Stefana, Justynę, Henryka, zm. z r. Ponikowskich

Czwartek 1.10.2020
700           † Krzysztofa Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
700           † Aleksandra Pycka 2r.
1700        † Józefa, Aleksandrę, Władysława Świdrów, Marię Gardynę
1700        † Emilię Redzik, gr. 1. 

Piątek 2.10.2020
700           † Stanisława Ponikowskiego 1r., Janinę i Eugeniusza.
1700        † Jadwigę, Jana, Grzegorza, Stanisława, Ryszarda, zm. z r. Lemieszków, Gryglickich, Nowickich.
1700        † Emilię Redzik, gr. 2. 

Sobota 3.10.2020
700           † Mariannę r., Aleksandra, Kazimierza Skiba, Jana, Józefę, Mariana, Jerzego, Jaśkowskich, Genowefę Błaszko.
700           Antoni 27 r. Feliksę, Helenę, zm. z r. Chmielewskich, Stanisława, Mariannę, Goławskich, zm. z rodzeństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
1700        † Mariannę Latuszek, of. rodzina Burdachów.
1700        † Emilię Redzik, gr. 3. 

XXVII Niedziela zwykła 4.10.2020
800           † Eugeniusza i Helenę Oleszkiewiczów, Jerzego i Florentynę Przybyszów, Mariannę Michalak.
800        † Zbigniewa Gontarza 15 r. i dusze w czyśćcu.
800        † Wypominkowa.
1000        † Danutę Gontarz 2 r.
1000        † Emilię Redzik, gr. 4.
1200        Dz. – bł. o zdrowie, Boże bł. dla Teresy Jędruch im. i dla rodziny.
1200      O Boże bł. dla sióstr z Koła Różańcowego Matki Bożej Różańcowej.
1600        Za parafian.